/Annonces autos/1967 Mercedes-Benz W111/112/

1967 Mercedes-Benz W111/112

Cl
Annonce

Classic Park B.V.

Vente directe

direct € 57,900

Description

From 1965 to 1971 Mercedes-Benz built the model series W111, in that period 21,098 coupes were built. How many cars are built with a sliding roof is not known. The W111 model quickly gained the nickname "Flosse" or "Heckflosse" or in English-speaking countries "Finnie". The tail fins are more harmonious in comparison with his American contemporaries. Mercedes-Benz told it were corner markers that were useful when parking. The 250 SE Coupe was equipped with a motor that delivered 150 hp. In the field of passive safety the W111 was a forerunner. Sharp protrusions in the interior were covered so that injuries can be avoided in an accident. The W111 was also equipped with a safety cage with crumple zone and a safety bar to prevent the spear effect.

This beautiful Mercedes-Benze 250SE Coupé with sliding roof, as in the collection of Classic Park, has been completely restored and is technically and visually in a beautiful condition. The car is probably delivered new in Belgium on April 6, 1967. In the history of the car we find a certificate of inspection of the car dated August 9, 1984. A following Belgian document is of September 21, 1988, the car is then owned by a resident from Kortrijk, Belgium. In 2010, the car is owned by a resident of Deerlijk. A village located seven kilometers from Kortrijk. This owner has taken over the car from his father and the car is by then in long-term family ownership. In June 2016 the mileage on the odometer is 69,160 kilometers. Although the family has maintained the car well, it is due for restoration. The son starts with the restoration of the bodywork but does not get to the restoration of the technique of the car. April 2016, the car is sold to the Netherlands, the odometer reads 70656 km. May 2016 the car is registered in the Netherlands.

The Dutch owner started May 2016 with the completion of the restoration work in his own workshop. Although he can do a lot himself, he allows himself to be assisted where necessary, for example by the well-known Mercedes-Benz specialist Van Dijk from Lisserbroek. The accounts of the Dutch restoration of technology, in addition to the owner's own self-employment, amount to more than € 23,000. The car will be ready at the start of 2018. But for the Dutch owner, restoration is more fun than driving! The workshop must be empty because space has to be made for the restoration of a Mercedes-Benz 170 combi. He brings the coupe for sale to Classic Park with a mileage of 72,624 kilometers.This car is like all coupes of the type W111 in standard version already luxurious and has the options of a two-color scheme on the body and a sunroof. A beautiful classic that is ideal for long tours!

German

Von 1965 bis 1971 baute Mercedes-Benz die Modellreihe W111, in dieser Zeit wurden 21.098 Coupés gebaut. Wie viele Autos mit einem Schiebedach gebaut werden, ist nicht bekannt. Das Modell W111 erhielt schnell den Spitznamen "Flosse" oder "Heckflosse" oder in den englischsprachigen Ländern "Finnie". Die Flossen sind im Vergleich zu seinen amerikanischen Zeitgenossen harmonischer. Mercedes-Benz sagte, es seien Eckmarkierungen, die beim Parken nützlich seien. Das 250 SE Coupé war mit einem Motor ausgestattet, der 150 PS leistete. Im Bereich der passiven Sicherheit war der W111 ein Vorreiter. Scharfe Vorsprünge im Innenraum wurden abgedeckt, so dass Verletzungen bei einem Unfall vermieden werden können. Die W111 war auch mit einem Sicherheitskäfig und einer Sicherheitsstange ausgestattet, um den Speer-Effekt zu verhindern.

Dieses schöne Mercedes-Benz 250SE Coupé mit Schiebedach, wie es in der Kollektion von Classic Park ist, wurde komplett restauriert und ist technisch und optisch in einem schönen Zustand. Das Auto wird voraussichtlich am 6. April 1967 ausgeliefert. Dokumente datiert September 1988 zeigen das die Mercedes-Benz dann im Besitz ist von jemanden aus Kortrijk, Belgien. Im Jahr 2010 gehörte das Auto einem Einwohner von Deerlijk, ein Dorf sieben Kilometer von Kortrijk entfernt. Dieser Besitzer hat das Auto von seinem Vater und dann ist das Auto schon langfristigem Familienbesitz. Im Juni 2016 beträgt die Kilometerleistung 69.160 Kilometer. Obwohl die Familie das Auto gewartet hat, muss es restauriert werden. Der Sohn beginnt mit der Wiederherstellung der Karosserie, kommt aber nicht zur Wiederherstellung der Technik des Autos. April 2016 wird das Auto in die Niederlande verkauft, der Kilometerstand ist dann 70656 km. Mai 2016 ist das Auto in den Niederlanden registriert.

Der niederländische Eigentümer begann im Mai 2016 mit dem Abschluss der Restaurierungsarbeiten in seiner eigenen Werkstatt. Obwohl er viel selbst machen kann, lässt er sich von dem bekannten Mercedes-Benz Spezialisten Van Dijk aus Lisserbroek unterstützen. Die Konten der niederländischen Restaurierung von Technologie, zusätzlich zu der eigenen Arbeit des Eigentümers, betragen mehr als 23.000 €. Das Auto ist Anfang 2018 fertig. Aber für den holländischen Besitzer ist Restaurieren mehr Spaß als Fahren! Die Werkstatt muss leer sein, da Platz für die Restaurierung eines Mercedes-Benz 170 Combi geschaffen werden muss. Er bringt das Coupé mit einer Laufleistung von 72,624 Kilometern zum Classic Park.

Dieses Auto ist wie alle Coupés vom Typ W111 in der Standardausführung bereits luxuriös und verfügt über die Optionen eines Schiebedachs. Ein schöner Klassiker, der ideal für lange Touren ist!

Dutch

Van 1965 tot en met 1971 bouwde Mercedes-Benz de modelserie W111, in die periode zijn er 21.098 coupés gebouwd. Hoeveel coupés er met schuifdak zijn gebouwd is niet bekend. Het W111 model kreeg snel de bijnaam "Flosse" of "Heckflosse" of in Engelstalige landen "Finnie". De in vergelijking met zijn Amerikaanse tijdgenoten harmonischere staartvinnen waren volgens Mercedes-Benz hoekmarkeringen, die handig waren bij het inparkeren. De 250SE Coupe werd voorzien van een motor die150 pk leverde.Op het gebied van passieve veiligheid was de W111 een voorloper. Scherpe uitstekende delen in het interieur waren bekleed, zodat bij een ongeval letsels worden voorkomen. De klinken om de deur te openen staken niet meer uit. Ook was de W111 voorzien van een veiligheidskooi met kreukelzone en een veiligheidsstuur om het speereffect te voorkomen.Deze prachtige Mercedes-Benze 250SE Coupé met schuifdak, zoals in de collectie van Classic Park, is geheel gerestaureerd en verkeert technisch en optisch in een mooie staat. De auto is waarschijnlijk nieuw geleverd in België op 6 april 1967. In de historie bij de auto vinden wij een schouwingsbewijs van de auto gedateerd 9 augustus 1984. Een volgend Belgisch document is van 21 september 1988, de auto is dan in bezit van een inwoner uit Kortrijk.

In 2010 is de auto eigendom van een inwoner uit het zeven kilometer van Kortrijk gelegen Deerlijk. Deze eigenaar heeft de auto van zijn vader overgenomen en de auto is dan al langjarig familiebezit. In juni 2016 is de afgelezen kilometerstand 69.160 kilometer. Hoewel de familie de auto goed heeft onderhouden is deze wel aan restauratie toe. De zoon start met de restauratie van de carrosserie maar komt niet meer toe aan de restauratie van de techniek van de auto. April 2016 wordt de auto verkocht naar Nederland, de kilometerteller geeft dan 70656 km aan. Mei 2016 komt de auto op Nederlands kenteken.

De Nederlandse eigenaar start mei 2016 met de het afmaken van de restauratiewerkzaamheden in zijn eigen werkplaats. Hoewel hij veel zelf kan laat hij zich waar nodig bijstaan, onder andere door de bekende Mercedes-Benz specialist Van Dijk uit Lisserbroek. De rekeningen van de Nederlandse restauratie van de techniek belopen, naast de eigen zelfwerkzaamheid van de eigenaar, een bedrag van meer dan € 23.000. Begin 2018 is de auto gereed. Maar voor de Nederlandse eigenaar geldt: restaureren is leuker dan rijden! De werkplaats moet leeg want er moet ruimte gemaakt worden voor de restauratie van een Mercedes-Benz 170 combi. Hij brengt de coupé voor verkoop naar Classic Park met een kilometerstand van 72.624.Deze auto is zoals alle coupés van het type W111 in standaard uitvoering al luxueus, de auto is daarnaast nog voorzien van een tweekleurenschema op de carrosserie en een schuifdak. Een prachtige klassieker die bij uitstek geschikt is voor lange toertochten!

Retrouvez cette annonce sur Classic Driver